TOEFL วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหิดลอินเตอร์
Header image

TOEFL MUIC

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลอินเตอร์) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง (สอบตรง เข้ามหิดล อินเตอร์)

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2557 – 2558

ครั้งที่ 1
วันรับสมัคร: 22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557
วันสอบ: 17 – 18 พฤษภาคม 2557
วันเปิดภาคเรียน: 15 กันยายน 2557

ครั้งที่ 2
วันรับสมัคร: 25 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2557
วันสอบ: 26 – 27 กรกฎาคม 2557
วันเปิดภาคเรียน: 15 กันยายน 2557

ครั้งที่ 3
วันรับสมัคร: 1 – 14 ตุลาคม 2557
วันสอบ: 25 – 26 ตุลาคม 2557
วันเปิดภาคเรียน: 5 มกราคม 2558

ครั้งที่ 4
วันรับสมัคร: 7 – 20 มกราคม 2558
วันสอบ: 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2558
วันเปิดภาคเรียน: 20 เมษายน 2558

กำหนดการดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ:
-ผู้สมัครที่ส่งผล IGCSE จะต้องสอบผ่านเกรด C อย่างน้อย 5 วิชา (คอร์ส IGCSE ที่ House of Griffin)
-ผู้สมัครที่ส่งผล GED จะต้องได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 2800 คะแนน (คอร์ส GED ที่ House of Griffin)

สมัครเรียนคอร์ส TOEFL MUIC ติวเข้มเข้ามหิดล อินเตอร์ ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน มหิดล วิทยาลัยนานาชาติ

หากยังมีข้อสงสัยตรงไหน สามารถสอบถามมาได้ที่โรงเรียน House of Griffin นะคะ Educational Planner ของเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำค่ะ เบอร์โทรศัพท์: 0 2644 6006-7