TOEFL วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหิดลอินเตอร์
Header image

Pizza Party

กลับมาอีกครั้งกับบรรยากาศอันแสนครึกครื้น เพื่อฉลองวันเกิดให้กับนักเรียนที่เกิดในเดือนมีนาคมและ เมษายน
เตรียมตัวมากินพิซซ่า (The Pizza Company) หลากหลายรสชาติที่ House of Griffin (โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน) วันที่ 5 เมษายน ในเวลา 12.30 น.

Credit: ขอบคุณรูปพิซซ่าจาก The Pizza Company พิซซ่าแสนอร่อยส่งตรงถึงบ้าน โทร 1112

TOEFL MUIC - House of Griffin

โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่านของทุกมหาวิทยาลัย และเตรียมตัวสัมภาษณ์เร็วๆ นี้ เพื่อไม่ประมาทกับโอกาสที่ได้รับในการเข้าสอบสัมภาษณ์

เตรียมตัวกันให้พร้อมกับการสัมภาษณ์ที่ต้องแข่งขันกับผู้สมัครมากมาย ทำอย่างไรเพื่อพิชิตใจกรรมการสัมภาษณ์ พร้อมเทคนิคสำคัญที่ควรรู้

โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน เห็นความสำคัญของการสัมภาษณ์ เนื่องจากเป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จึงได้ออกแบบคอร์สเรียนพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนทุกคนในการสัมภาษณ์ นักเรียนจะได้เรียนรู้การแนะนำตัว และการสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ พร้อมกับการเตรียมตัวในการตอบคำถามหลากหลายรูปแบบ

จำกัดที่นั่งเพียง 8 ที่เท่านั้น! สำรองที่นั่งด่วน 0 2644 6006-7

Interview Preparation Course – คอร์สเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้ามหิดลอินเตอร์ (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการ Interview คือการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-Way Communication) การฟังคำถาม และการตอบคำถาม เราจะตอบคำถามอย่างไรจะสร้างความประทับใจให้ผู้สัมภาษณ์ การใช้คำพูดที่เหมาะสม การแต่งกาย ลักษณะท่าทาง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง

TOEFL MUIC

บางคนสอบผ่านทุกอย่างแล้ว แต่พอถึงรอบสัมภาษณ์กลับทำไม่ได้ ตอบคำถามไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง หรือแม้แต่ฟังคำถามรู้เรื่อง แต่ตอบไม่ได้ดั่งใจ (ตอบไม่ได้เหมือนภาษาไทยที่คิดอยู่) แบบนี้ก็ทำให้พลาดโอกาสในการเข้าเรียนไปอย่างน่าเสียดาย

การเตรียมตัวที่ดี ให้คุ้มค่ากับโอกาสที่ได้รับในการเข้าสัมภาษณ์ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง การเตรียมคำตอบในคำถามสำคัญๆ เช่น ทำไมถึงเลือกเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, ทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้, ให้บอกข้อดีของตัวเองที่เหมาะจะเป็นนักศึกษาที่นี่, บทแนะนำตัวที่โดดเด่น และเป็นตัวของตัวเอง

โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน เป็นโรงเรียนแรกที่มีคอร์ส Interview Preparation โดยเฉพาะ เพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ และต้องสอบผ่านแน่นอน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับคือ บทแนะนำตัวที่อลังการไม่เหมือนใคร เพราะคณะกรรมการคงฟังบ่อยแล้วกับบทแนะนำตัวที่ว่า My name is Somchai. My nickname is Chai. เพื่อให้นักเรียนโดดเด่นจากนักเรียนคนอื่นๆ

นอกจากนั้นยังมีสอนการวางตัว ลักษณะท่าทาง การตอบคำถามอย่างฉลาด และอื่นๆ อีกมากมาย

TOEFL MUIC ที่ House of Griffin

คอร์ส Interview Preparation

House of Griffin Tutorial School

MUIC

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปริญญาตรี) มีดังนี้

 1. ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
  (เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมายรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย มายื่นในวันสมัครด้วย
 2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต
 3. ใช้ GED หรือ IGCSE ในการยื่นได้

Standardized English Proficiency Tests

 1. TOEFL iBT 79 or above
 2. IELTS (Academic) 6.0 or above
 3. SAT I (Critical Reading and Writing) 1100 or above

ขอบคุณข้อมูลจาก www.muic.mahidol.ac.th